TR EN
OŞİNOGRAFİ HİDROGRAFİ JEOFİZİK JEOTEKNİK BİYOÇEŞİTLİLİK SAYISAL MODELLEME KIYI VE DENİZ
MÜHENDİSLİĞİ TASARIM
OFSET ÖLÇÜMÜ VE
SENSÖR KALİBRASYONU
OŞİNOGRAFİ

OŞİNOGRAFİ

Deniz ölçüm çalışmalarında en önemli unsurlar; rüzgâr, akıntı, dalga ve gel-git ölçümleri ve deniz suyunun fziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk vb.) ve kimyasal (pH, DO vb.) özelliklerinin belirlenmesidir. İşverenlerin istekleri doğrultusunda kısa ve uzun dönem ölçümler yapılmakta, elde edinilen veriler analiz edilerek işlenmekte ve istenilen formatta raporlanmaktadır.


DenAr, dünya genelinde petrol ve gaz endüstrisi, limanlar, enerji şirketleri ve mühendislik frmalarına saha çalışması, veri analizi ve raporlama olarak yüksek kaliteli entegre oşinografik ve çevresel izleme hizmetleri sunmaktadır.


DenAr, oşinografik ve meteorolojik araştırmalar için geniş bir ekipman yelpazesine sahiptir. Ekipman yelpazesi, gemiye monte ekipmanlardan, uzun süreli ölçümler için deniz tabanına yerleştirilen ekipmanlara kadar çeşitlilik gösterir.

DenAr ayrıca, münferit cihazlardan tam donanımlı istasyonlara ve kulelere kadar çeşitli meteorolojik sensörlere sahiptir.


 • • Akıntı, dalga, Su Seviyesi ve gel-git ölçümleri,
 • • İletkenlik, Sıcaklık ve Derinlik Proflinin ölçümü (CTD)
 • • Kimyasal ve biyolojik örnekleme
 • • Su Kalitesi gözlemleri,
 • • Sediman taşınımı gözlemlemesi,
 • • Kara, sahil şeridi ve açık deniz meteoroloji ölçümleri
HİDROGRAFİ SURVEY HİZMETLERİ

HİDROGRAFİ SURVEY HİZMETLERİ

DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş., konusunda birçok profesyonel deneyime sahip saha ve ofis ekipleri ile her koşulda tek ve çok bimli iskandil ölçümleri yapmaktadır. Bu ölçümler ile navigasyon, tarama, güzergâh planlama ve açık deniz inşaatı gibi çeşitli denizcilik faaliyetleri için gerekli olan deniz tabanının derinliklerinin ve özelliklerinin ölçülmesi ve haritalanması sağlanır. DenAr tarafından gerçekleştirilen tüm çalışmalar IHO (Uluslararası Hidrografi Örgütü) standartlarında yapılır, IHO sertifikasına sahip hidrograflar tarafından organize ve kontrol edilir. Hidrografik çalışmalarımızda en yüksek doğruluğu sağlayabilmek adına en güncel konumlandırma sistemleri, hareket ve ses hızı sensörleri ile CTD ölçerler kullanılmaktadır.


DenAr, gerçekleştirilecek her türlü hidrografik çalışmaya uygun ölçüm cihazlarına sahip olmasıyla diğer firmalara göre bir adım öndedir. Göller ve nehirler de dâhil olmak üzere, en sığ sulardan, açık denizlere, hatta okyanuslara (0-3600 m) uygun su araçları, gemileri ve ölçme sistemleri hazır olarak bulunmaktadır.


Uzmanlardan oluşan ekibimiz, müşterilerimize doğru ve güvenilir veriler sunmayı taahhüt eder ve ihtiyaçlarının karşılandığından emin olmak için onlarla yakın bir şekilde çalışır. Müşterilerimizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış ayrıntılı raporlar ve çizelgeler sunarak, bilinçli kararlar almaları için ihtiyaç duydukları bilgilere sahip olmaları sağlanmaktadır.


DenAr hidrografik servisler alanında aşağıdaki araştırmaları başarı ile sağlamaktadır:


 • • Tarama öncesi ve sonrası için hacim ölçümleri
 • • Liman, iskele ve kıyı ölçümleri
 • • Boru Hattı İncelemesi
 • • Nesne, hedef tespiti
 • • Boru veya kablo hatları için güzergah planlaması
JEOFİZİK SURVEY HİZMETLERİ

JEOFİZİK SURVEY HİZMETLERİ

DenAr, ileri teknoloji jeofizik ölçüm cihazları ve alanında uzman saha-ofis ekipleriyle deniz tabanının jeolojik yapısının, sediman kalınlıklarının ve geometrisinin, temel kaya derinliğinin; deniz tabanındaki kayalık, bitki örtüsü, batık ve tabii olmayan objelerin tespit edilmesi gibi konularda, veri toplama, yorumlama ve sunulmasında birden çok önemli projeyi, başarıyla gerçekleştirmiştir.


 • • Tarama Destek Çalışmaları
 • • Kablo ve Boru hattı Kontrol Çalışmaları
 • • Sualtı Güzergâh Etütleri
 • • Çok Yüksek Çözünürlüklü Sismik Çalışmalar (UHRS)
 • • UXO Tarama Çalışmaları
 • • Tehlikeli Alanların Tespiti

Kablo & Boru Hattı Kontrol Çalışmaları

Detaylı ölçümleri yapılan kablo ve boru hattı güzergâhları, proje planlanırken, maliyet ve sürdürülebilirlik konusunda makul düzeyde karar verebilme olanağı sunar.


Sualtı Güzergâh Etütleri

Güzergâh etütleri için yapılan çalışmalar, deniz tabanı topoğrafyasının ve jeolojik özelliklerinin tespit edilmesi ile, en uygun güzergâhın belirlenmesine yardımcı olur.


Tehlikeli Alanların Tespiti

Mühendislik yapıları, batıklar, enkaz ve dökü alanlarının tespit edilmesi, yapılması planlanan projeler için risk oluşturmaması adına önem arz etmektedir.


UXO Tarama Çalışmaları

UXO henüz patlamamış halde deniz tabanında bulunan savaş kalıntıları (bombalar, roketler, füzeler ve mayınlar vb.) anlamına gelmektedir. Bu kalıntılar o bölgede yapılacak projeler için büyük hayati risk taşımaktadır. UXO ölçümleri en güncel jeofiziksel veri toplama yöntemleri kullanılarak yapılır böylece planlanan projenin yapımı aşamasında bu riskten uzak durulması sağlanır.


Ultra Yüksek Çözünürlüklü Sismik Yansıma (UHRS) Çalışmaları

DenAr, kritik alan araştırmaları ve bunları etkileyen tehlikeli alan tespit (geohazard) çalışmaları kapsamında çok yüksek çözünürlüklü sismik araştırma (UHRS) hizmetleri sunmaktadır.


UHRS araştırmaları aşağıda belirtilen sorunlara çözümler sunabilmektedir:


 • • Denizdeki fayların tanımlanması ve karakterizasyonu,
 • • Temel kaya ve/veya sedimanter birim haritalaması,
 • • Kanal derinleştirme planlaması , kazılabilirlik araştırmaları
 • • Deniz yapıları için saha / rota araştırmaları
JEOTEKNİK HİZMETLERİ

JEOTEKNİK HİZMETLERİ

Jeoteknik çalışmalar, deniz yapılarının sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Denizlerdeki yapıların yapımı sırasında deniz tabanı ve zemin yapısının incelenmesi, projelerin güvenli ve başarılı bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.


DenAr, Jeoteknik konusunda uzmanlaşmış mühendis ekibi ve son teknoloji ekipmanları ile en yüksek kalitede hizmet sunmaktadır.


DenAr, deniz tabanı sondaj çalışmaları ile örselenmiş/örselenmemiş karot numune alımı, CPTu ölçümleri ve yüzey numunelerinin alınması gibi tüm zemin araştırma çalışmalarını standartlara uygun olarak gerçekleştirmeyi ve en kısa sürede güvenli ve başarılı bir şekilde tamamlamayı hedeflemektedir. Gerçekleştirilen araştırmalar sonuncunda aşağıda belirtilen tüm hizmetler sunulmaktadır.


 • • Deniz tabanı ve zemin yapısının incelenmesi,
 • • Deniz tabanının haritalaması,
 • • Jeoteknik tasarım parametrelerinin belirlenmesi,
 • • Taşıma gücü ve oturma hesaplarının yapılması,
 • • Şev stabilite analizlerinin yapılması,
 • • Sıvılaşma analizinin yapılması,
 • • Uygulamaya Esas ve İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik raporlarını hazırlanması
 • • Geoteknik değerlendirme raporlarının hazırlanması

Envanterimizde yer alan jeoteknik ekipman listesimiz aşağıdaki gibidir:


 • • Zemin ve kaya sondaj ekipmanları,
 • • CPTu,
 • • Vibrocorer
 • • Piston Corer
 • • Box Corer
 • • Denison Sampler
SAYISAL MODELLEME HİZMETLERİ

SAYISAL MODELLEME HİZMETLERİ

Sayısal modelleme çalışmaları, dalga, akıntı, sediman ve kirletici madde taşınım analizleri, proje fizibilitesinin değerlendirilmesi, müsaade edilebilir planlama ve tasarım sınırlarının belirlenmesini sağlamak için yapılmaktadır. Sayısal modelleme çalışmaları DenAr envanterinde bulunan DHI tarafından desteklenen MIKE 21 yazılımı ile gerçekleştirilmektedir. Sayısal modelleme çalışmalarından, gerçek zamanlı ölçümlerin bulunmadığı; proje bölgesindeki, fiziksel etkileri simüle etmek ve çevreye minimum düzeyde zarar verebilecek yapılar tasarlamak amacıyla aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmaktadır.


 • • Rüzgâr ve Dalga İklimi Belirlenme
 • • Dalga Transformasyonu Çalışmaları
 • • Liman içi Çalkantı Modelleme Çalışmaları
 • • Su Kalitesi ve Su Sirkülasyonu (Kirlilik) Modellemesi
 • • Sediment Taşınımı (Kumlanma) Modellemesi
 • • Yapının Kıyıya Olan Etkilerinin Belirlenmesi (Kıyı Çizgisi Değişimi)
KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ & TASARIM

KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ & TASARIM

Kıyı ve Deniz Mühendisliği&Tasarımı kapsamında; kıyı yapıları, limanlar ve açık deniz yapıları projelendirilmektedir. DenAr; yat limanları, tersane yapıları, kargo & yük limanları, balıkçı limanları, askeri limanlar, altyapı limanları ve daha pek çok özel amaçlı kıyı ve liman tesisleri projelendirme alanında uzman ve deneyimli ekibi ile; ihtiyaca cevap veren optimum çözümü müşterilerine sunmayı amaçlar. Tüm projelerinde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun akılcı ve uygulanabilir çözümler geliştirmektedir.


KLASİK BİR LİMAN PROJESİNDE HEDEFLENENLER

 • • Olumsuz deniz koşullarından etkilenmeyecek, kullanıcı dostu, ihtiyaca cevap veren bir liman
 • • Kumlama, kirlilik, çalkantı vb. sorunların oluşmadığı bir liman basen alanını tesis etmek
 • • Ekonomik ömrü boyunca üzerine gelecek servis ve deprem yüklerine karşı dayanıklı olacak şekilde ekonomik açıdan en optimum çözümü sunmak
KIYI VE DENİZ MÜHENDİSLİĞİ&TASARIM KAPSAMINDA SUNULAN HİZMETLERİ

 • • Dalgakıran tasarımları
 • • Kazıklı yanaşma yapılarının dayanıma ve şekil değiştirmeye göre tasarımı
 • • Beton yanaşma yapılarının statik & dinamik analizleri ve tasarımları
 • • Kinematik etkileşim hesapları
 • • Sahaya özel zemin davranış analizleri
 • • Zemin iyileştirme projeleri
 • • Kazık-zemin etkileşim hesapları
 • • Mevcut yapılar için sismik performans analizleri
 • • Yaklaşık maliyetin belirlenmesi ve fizibilite çalışmaları
 • • Teknik şartnameler ve ihale dokümanlarının hazırlanması
 • • Teknik danışmanlık hizmetleri
BİYOÇEŞİTLİLİK

BİYOÇEŞİTLİLİK

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerde yaşanan değişimler, doğal ve kendiliğinden oluşabildiği gibi, çevresel etkiler sebebiyle de gelişebilir. Denar biyoçeşitlilik üzerine uzun dönem izleme, ölçme ve raporlama çalışmaları yürütmektedir. Çeşitli deniz inşaatı, tarama, dökü, boru hattı ve kablo döşeme gibi projeler kapsamında tespit edilen biyoçeşitliliğin inşaat faaliyeti süreci içerisinde izlenmesi ve çeşitli etkilerin değerlendirilerek araştırılması bu kapsamda firmamız tarafından çalışılan konular arasındadır.


Firmamız sahip olduğu örnekleme cihazları ve uzman kadrosu ile denizel biyoçeşitlilik faaliyetlerini yürütmektedir.

OFSET ÖLÇÜMÜ VE SENSÖR KALİBRASYONU

OFSET ÖLÇÜMÜ VE SENSÖR KALİBRASYONU

Boyutsal kontrol ölçümleri ile Denar Deniz Araştırmaları A.Ş. deneyimli personelleri ile ve son derece hassas total station'ları kullanarak müşterilerine sahada "gerçek zamanlı" 3D sonuçlar sunabilmektedir. Denar aşağıdakileri içeren tam Ofset Ölçümü ve Sensör Kalibrasyonu hizmetini sağlar:

 • Yapılar, objeler için Boyut Kontrolü.
 • Gemi ofset ölçümleri ve tanımlanmış bir gemi referans sistemine (VRF) göre koordinatlandırılması.
 • Gemi ölçüm sistemlerinin doğrulanması (Gyro Kalibrasyonu ve Doğrulama Çalışmaları, Gemi Hareket Sensörü Kalibrasyonu ve Doğrulama Çalışmaları, GNSS Konum Doğrulaması ve çalışma takibi).