AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

Hizmetlerimiz

DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş. olarak ana faaliyet sahamız içinde; dünya denizlerinde batimetri, oşinografi, jeolojik, jeofizik, jeoteknik ve Biyolojik çeşitlilik araştırmaları maksatlı ölçümler yer almaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için bünyemizde proje yöneticisi olarak görev yapan tecrübeli mühendisler, deniz jeolog ve jeofizikçileri, oşinografi uzmanları, elektronik mühendisleri, teknisyenler, dalgıçlar ve CAD/GIS uzmanları yer almaktadır. Ekibimizin geniş bilgi ve tecrübesi denizde yapılacak çalışmalara ait bütün sorularınıza cevap verebilmemize imkan sağlamaktadır.

Kapasitemiz dahilinde size destek verebileceğimiz faaliyet sahaları aşağıda yer almaktadır:

 • Yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalanması
 • Sismik yansıma ve kırılma ölçümleri (reflection and refraction)
 • 2D sismik ölçümler
 • Kablo ve boru hatları için kanal ölçümleri
 • Mevcut kablo ve boru hattı için kontrol sörveyleri ve gömülme analizleri
 • Kara ve sahil kesiminde boru ve kablo hatlarına yönelik ölçümler
 • Kum taşınımı ve sualtı objeleri üzerindeki etkilerin gözlenmesi
 • Hassas suüstü ve sualtı konumlandırma
 • Rig ve kuyu çalışmalarına yönelik ölçümler
 • Araştırma gemisi faaliyetleri
 • Veri analizi, 2 ve 3 boyutlu görüntüleme
 • Kara üzerinde topografik ve manyetizma ölçümleri
 • Sualtında deniz tabanı üzerinde veya gömülmüş nesnelerin tespit edilmesi
 • Çevresel parametrelerin ölçülmesi, su ve sediment örneklenmesi ve görüntülenmesi
 • Meteorolojik ve oşinografik ölçümler
 • Deniz arkeolojisi
 • Kıyı ve deniz mühendisliği uygulamaları
 • Tarama hizmetleri

Ölçüm Yeteneklerimiz

Batimetrik Ölçümler:

Tek ve Çok Bimli İskandiller, Gerçek Zamanlı Kinematik veya Diferansiyel Küresel Konum Belirleyiciler ile Hareket Algılayıcı Sistemler kullanılarak denizlerdeki derinlikler ölçülmektedir. Toplanan verinin hassasiyetini sağlamak maksadıyla; ses hızı profilini belirlemek için derinliğe bağlı sıcaklık ve yoğunluk ölçümleri ile su seviyesi değişimlerini gözlemlemek için gel-git ölçümleri ayrıca yapılmaktadır.
Toplanan derinlik verileri, mevcut yazılımlar kullanılarak işlenmekte ve Uluslararası Hidrografi Örgütü standartlarında batimetri haritasının yanı sıra sık kullanılan endüstriyel formatlarda (CAD/GIS vb.) veri üretilmektedir. Ayrıca 3-Boyutlu görüntüleme imkanımız mevcuttur.

Oşinografik Ölçümler:

Deniz suyunun fiziksel (sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk vb.) ve kimyasal özellikleri (pH, DO vb.) ile rüzgar, akıntı, dalga ve gel-git karakteristikleri, projenin gerçekleştirilmesine etki eden önemli faktörlerdendir.
Yüksek teknoloji ürünü sistemlerimiz kullanılarak sunduğumuz meteorolojik-oşinografik hizmetler kapsamında, kıyı ve denizde gerçekleştirilmesi tasarlanan projeler için gerekli tüm ölçümler yapılmaktadır. Kısa veya uzun süreli ölçümler gerçek zamanlı veya off-line olarak icra edilmekte, veri analizleri yapılarak raporlanmakta ve müşterilerimize sunulmaktadır.

Jeolojik Ölçümler:

Proje sahasına ait deniz tabanı sediment özelliklerinin belirlenmesi maksadıyla, Orange Peel ve Box tipi örnekleyiciler ile karot kullanılarak numuneler alınmakta ve analizler yaptırılmaktadır. Elde edilen bulgular neticesinde, bölgenin sediment dağılım haritası hazırlanmakta ve ayrıca ihtiyaç duyulduğunda gömülme şartları tayin edilmektedir.

Jeofizik Ölçümler:

Deniz tabanına ait sediment kalınlıklarının belirlenmesi için yüksek çözünürlüklü Sub-bottom Profiler ve Boomer/Sparker tipi sığ sismik sistemler ile deniz tabanı deformasyonları, kayalık, batık vb. objelerin tespiti için yandan taramalı sonar kullanılmaktadır. Ayrıca, manyetik anomalilerin tespiti veya gömülü metal objelerin tespiti için deniz tipi manyetometremiz mevcuttur.

Jeoteknik Araştırmalar:

Gömülme analizlerinin daha detaylı olarak yapılması maksadıyla Konik Penetrasyon Testi (Cone Penetrometer Test-CPT) metodu uygulanmaktadır. CPT mevkiinin deniz tabanında hassas olarak belirlenmesi maksadıyla akustik konum belirleme sistemi (Ultra Short Base Line-USBL) de kullanılmaktadır.

Biyolojik Çeşitlilik:

Denizel alanda biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi, çevresel etki faaliyetlerin başında gelmektedir. Çeşitli deniz inşaatı, tarama, dökü, boru hattı ve kablo döşeme gibi projeler kapsamında tespit edilen biyoçeşitliliğin inşaat faaliyeti süreci içerisinde izlenmesi ve çeşitli etkilerin değerlendirilerek araştırılması bu kapsamda firmamız tarafından çalışılan konular arasındadır. Firmamız sahip olduğu örnekleme cihazları ve uzman kadrosu ile denizel biyoçeşitlilik faaliyetlerini yürütmektedir.


Kıyı ve Deniz Mühendisliği Uygulamaları

Sualtı Boru Hattı Uygulamaları

Deşarj ve su alma yapısı uygulamaları kapsamında, tasarım ve inşa hizmetleri firmamız tarafından yerine getirilmektedir.

Tarama Hizmetleri

Deniz tabanı derinleştirilmesi, boru hattı için kanal kazılması vb. işler için envanterimizde mevcut emici pompa ile tarama işleri gerçekleştirilmektedir.

Fizibilite ve Modelleme Hizmetleri

Yapılması planlanan yatırıma ait Denizcilik, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın 15.03.2009 tarih ve 2009/2 nolu "Kıyı Tesisi Yapım Taleplerinin Değerlendirilmesine Dair Tebliğ" kapsamında kabul edilecek Fizibilite ve Simülatör Destekli Modelleme Raporunun ( Köprüüstü Simülasyon) hazırlanması.