AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

TANAP Ön Mühendislik Çalışmaları (Aralık 2016)

TANAP Ön Mühendislik Çalışmaları kapsamında batimetrik, jeoteknik ve jeofizik ölçüm işleri DenAr tarafından gerçekleştirilmiştir. Çok bimli batimetri sistemi ile deniz tabanı ayrıntılı olarak haritalanmıştır. Çalışma sahası Yandan Taramalı Sonar ve Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik Sistem ile de taranmıştır. Ayrıca, manyetometre ve gradyometre ölçümleri ile deniz tabanında veya altında bulunabilecek objeler taranmıştır. Jeoteknik çalışmalar kapsamında sondaj ve diğer örnekleme çalışmaları gerçekleştirilmiş. Bu örnekleme çalışmaları sırasında Box-Corer, Vibro-Corer ve CPT kullanılmıştır. Toplanan numunelere yapılan laboratuvar testleri sonuçları jeofizik yöntemlerle elde edilen bilgiler ile karşılaştırılmıştır. ROV ve PT çalışmaları ile olası boru hattı güzergâhı taranmıştır.