AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

Türkmenistan Mega Desalinasyon Projesi (Ekim 2016)

Türkmenistan’da gerçekleştirilmesi planlanan Mega Desalinasyon Projesi için gereken fiziksel ve kimyasal oşinografik, jeolojik ve jeofizik ölçüm işleri DenAr tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma sahası Yandan Taramalı Sonar ve Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik Sistem ile de taranmıştır. Ayrıca bölgeye ait yaklaşma sularında akıntı bilgilerini elde etmek için ADCP akıntı ölçümleri, derinliğe göre değişen sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı gibi deniz suyunun fiziksel özelliklerine ait bilgilerin elde edilmesi amacıyla ise CTD ve Türbidite ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, proje sahasından su örnekleri alınarak deniz suyunun kimyasal özellikleri konusunda da bilgi edinilmiştir. Bunun yanı sıra, Jeolojik çalışmalar kapsamında sediman numune alımı ve Sediman Dağılım Haritası hazırlanmıştır.