AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi (Eylül 2016)

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilmesi planlanan Kabataş-Üsküdar Yaya Tüneli Projesi için gereken çok kanallı ve tek kanallı sismik yansıma ile çok bimli batimetri ölçüm işleri DenAr tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında sahada çok bimli iskandil ile yüksek çözünürlükte batimetri çalışması yapılmış ve proje için altlık teşkil edilecek veriler toplanmıştır. Akabinde deniz tabanından itibaren 10 m penetrasyonu gösteren sığ sismik etütler yapılmış ve tabakaların yanal yönde devamlılığı takip edilmiştir. Bunun yanı sıra, tabakalar hakkında daha ayrıntılı ve derinden bilgi alabilmek için çok kanallı sismik yansıma çalışması icra edilmiştir.