AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

Gürcistan Kulevi Limanı Projesi (Şubat 2016)

Gürcistan’ın Kulevi kentinde gerçekleştirilmesi planlanan liman inşaatı için gereken batimetrik, topografik, oşinografik, jeolojik ve jeofizik ölçüm işleri DenAr tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında proje sahası Çok Bimli İskandil kullanılarak toplanan yüksek çözünürlüklü batimetri verisi ile haritalanmıştır. Çalışma sahası aynı zamanda Yandan Taramalı Sonar ve Yüksek Çözünürlüklü Sığ Sismik Sistem ile de taranmıştır. Ayrıca bölgeye ait yaklaşma sularında akıntı bilgilerini elde etmek için ADCP akıntı ölçümleri, derinliğe göre değişen sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı gibi deniz suyunun fiziksel özelliklerine ait bilgilerin elde edilmesi amacıyla ise CTD ölçümleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Jeolojik çalışmalar kapsamında sediman numune alımı ve Sediman Dağılım Haritası hazırlanmıştır. Tüm bu ölçümler sonucu taranan ve haritalanan bölgedeki batıkların yerleri belirlenmiş, olası gömülü batıklar ise deniz manyetometresi ölçümleri ile tespit edilmiştir.