AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

Çanakkale Barbaros Mahallesi Kıyı Dolgu Alanı İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etüt Çalışması (Ekim 2015)

DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş.,Çanakkale Barbaros Mahallesi Kıyı Dolgu Alanı İmar Planına esas jeolojik ve jeoteknik çalışmaları tamamladı. Çalışmalar kapsamında proje sahası Tek Bimli İskandil kullanılarak toplanan yüksek çözünürlüklü batimetri verisi ile haritalanmıştır. Ayrıca bölgeye ait yaklaşma sularında akıntı bilgilerini elde etmek için ADCP akıntı ölçümleri, derinliğe göre değişen sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve ses hızı gibi deniz suyunun fiziksel özelliklerine ait bilgilerin elde edilmesi amacıyla ise CTD ölçümleri yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Jeolojik çalışmalar kapsamında sediman numune alımı ve Sediman Dağılım Haritası hazırlanmış ve deniz sondajları gerçekleştirilmiştir. Tüm bu çalışmalar sonucunda oluşturulan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Rapor ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunulmuştur.