AnasayfaHizmetler ve
Yetenekler
Belge ve
Serifikalarımız
Araştırma GemisiROVEkipmanTemsilciliklerimizGaleriİletişim

İZSU Mordoğan ve Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisleri Deniz İçi Deşarj Hatları Uygulama Projeleri Hidrografik, Geoteknik ve Oşinografik Çalışmalar (Ekim 2015)

DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş., T.C. İzmir Büyük Şehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir İli Mordoğan ve Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisleri Deniz İçi Deşarj Hatları Uygulama Projelerinin hazırlanmasına esas hidrografik, geoteknik ve oşinografik çalışmaları tamamladı. Çalışmalar kapsamında proje sahası Çok Bimli İskandil kullanılarak toplanan yüksek çözünürlüklü batimetri verisi ile haritalanmış, aynı zamanda Yandan Taramalı Sonar ve SubBottom Profiler sistemi ile taranmıştır. Jeolojik çalışmalar kapsamında sediman numune alımı ve Sediman Dağılım Haritası hazırlanmış ve bu sonuçlar geoteknik değerlendirmelerde kullanılmıştır. Fiziksel oşinografi çalışmaları kapsamında akıntı ile sıcaklık, tuzluluk ve yoğunluk profilleri ölçülmüştür, kimyasal oşinografi çalışmaları kapsamında ise su kalitesi analizleri gerçekleştirilmiştir. Meteorolojik ve oşinografik veriler kullanılarak bölgeye ait rüzgar ve dalga iklimi çalışmaları yapılmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucu, deşarj hattı öncesinde mevcut durumun tespit edilmesi ve deşarj hattının hayata geçirilmesinin ardından olası olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenebilmesi amaçlanmıştır.